O konferencji

Program AUKCJI

godzina 10:00-11:00 – rejestracja uczestników

godzina 11:00- 12:00 – licytacja

godzina 12:00-12:30 – przerwa

Program KONFERENCJI

godzina 12:30-13:15 – wykład I – Piotr Kosanowski

godzina 13:15-13:30 – przerwa

godzina 13:30-14:15 – wykład II – Paweł Groński

godzina 14:15-14:30 – przerwa

godzina 14:30-15:30 – panel dyskusyjny (Bohdan Kowalczyk, Przemysław Ziemba, Wojciech Dębski, Justyna Leszczyńska-Bereska)

godzina 15:30 – ZAKOŃCZENIE

 

AGENDA KONFERENCJI

Wykład I: Jak świadomie budować kolekcję numizmatyczną? Piotr Kosanowski – popularyzator numizmatyki, autor artykułów dotyczących monet i medali, twórca i prowadzący bloga Dziennik Numizmatyczny. Konsultant wielu inicjatyw związanych z numizmatyką.

Wykład II: Prawne aspekty związane z numizmatyką Paweł Grońskisędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zajmuje się prawnymi aspektami numizmatyki. Ceniony wykładowca i autor publikacji m.in. w Warszawskim Pamiętniku Numizmatycznym. Wieloletni prelegent Toruńskich Warsztatów Numizmatyki Antycznej.

Panel dyskusyjny: Numizmatyka wśród dzieci i młodzieży

W panelu wezmą udział zaproszeni eksperci zajmujący się tematem numizmatyki wśród dzieci i młodzieży w teorii i praktyce.

Uczestnicy panelu:

Bohdan Kowalczyk – łodzianin, historyk, pedagog, kolekcjoner i animator kultury. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, praca magisterska na temat fałszerstw monetarnych w czasach Zygmunta III Wazy. W latach 1971-2001 nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi. Założyciel i opiekun Klubu Młodych Kolekcjonerów w latach 1974-2000. Od 1974 r. współzałożyciel Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, od 1983 r. prezes Stowarzyszenia, w 1981 roku współtwórca Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich, w latach 1991-1994 wiceprezes Federacji. Organizator, kurator i autor scenariuszy wystaw kolekcjonerskich głównie o tematyce historycznej m.in. w ramach Dni Otwartych NBP oraz artykułów i publikacji prasowych. Twórca programu dydaktycznego poświęconego historii pieniądza i bankowości realizowanego w ramach NBP. Inicjator Wojewódzkich Konkursów Literacko-Historycznych oraz młodzieżowych obozów archeologicznych i etnograficznych. Od 1965 roku członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin Borkowskiego.

Za swoją działalność wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i Złotym Medalem im. Prof. Ryszarda Kiersnowskiego.

Wojciech Dębski – z wykształcenia oraz zamiłowania numizmatyk i nauczyciel, chętnie sięgający w pracy po nowoczesne i niestandardowe metody edukacyjne. Obiektem jego zainteresowań badawczych jest mennictwo piastowskie i jego ikonografia. Członek PTN-u oddział w Radomiu, współpracuje jako wolontariusz z Muzeum im. Jacka Malczewskiego, prowadząc lekcje muzealne z zakresu numizmatyki. Współorganizator wykładów numizmatycznych przeznaczonych dla uczniów pod tytułem Banknoty Solidarnościowe i Monety Biblijne. Uczestnik Międzynarodowych Konferencji Numizmatycznych
w Augustowie, sekretarz redakcji Radomskich Zapisków Numizmatycznych.

Przemysław Ziembaczłonek PTN od 1987 roku,prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział w Radomiu, redaktor Radomskich Zapisków Numizmatycznych. Interesuje się numizmatyką polską, szczególnie okresem średniowiecza. Jego główna kolekcja obejmuje druki i rękopisy dotyczące numizmatyki. Przy organizacji różnych imprez numizmatycznych stara się współpracować z wszelkimi stowarzyszeniami, które nie są związane z numizmatyką.

Moderacja: Justyna Leszczyńska-Bereska – założycielka i właścicielka firmy BERESKA NUMIZMATYKA, popularyzatorka edukacji numizmatycznej, pierwsza kobieta w Polsce organizująca i prowadząca stacjonarne aukcje numizmatyczne, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oddział im. Karola Beyera w Warszawie.